Aktualności

 

Spotkanie Klubu Przedsiębiorcy w Restauracji BLU

05.06.2014

W dniu 19 lutego br., w bielskiej Restauracji BLU odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Członków i sympatyków Izby w ramach Klubu Przedsiębiorcy. W trakcie spotkania, zgromadzeni przedsiębiorcy wysłuchali prezentacji sponsorów: Restauracji BLU oraz firm LaserTec i Plasma System S.A. jak również w trakcie kończącego spotkanie rautu towarzyskiego mogli skosztować dań z menu restauracji oraz podzielić się aktualnymi informacjami w kuluarowych rozmowach.

czytaj więcej

 
 

Spotkanie Rady Izby z Prezydentem Jackiem Krywultem

05.06.2014

W dniu 14 lutego br. w miejskim ratuszu odbyło się coroczne spotkanie Prezydenta miasta Bielska-Białej oraz przedstawicieli Urzędu Miejskiego z Prezydium Rady Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, oraz przedstawicielami świata nauki i biznesowe poświęcone bieżącej problemtyce funkcjonowania administracji samorządowej i polityki gospodarczej w Bielsku-Białej.

czytaj więcej

 
 

Zapraszamy do udziału w projekcie "Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP"

05.06.2014

Krajowa Izba Gospodarcza (Lider projektu) oraz Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku - Białej (Partner projektu) serdecznie zapraszają pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w projekcie Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcej

 
 

Międzynarodowa konferencja "Nowe produkty ruchu turystycznego na pograniczu polsko-słowackim"

05.06.2014

W dniu 28 stycznia br., w Beskidzkim Inkubatorze Technologicznym w Bielsku-Białej, odbyła się międzynarodowa konferencja pt.: "Nowe produkty ruchu turystycznego na pograniczu polsko-słowackim", realizowana w ramach projektu "Utrzymanie i rozwój izbowej sieci transgranicznej współpracy - mobilny punkt informacyjny". Udział w konferencji wzięli przedstawiciele firm z branży turystycznej, organizacji klastrowych oraz jednostek samorządu terytorialnego zarówno z Polski jak i Słowacji.

czytaj więcej

 
 

Konferencja szkoleniowa "Sukcesja majątku firmowego", 30 styczeń 2014, Centrum Konferencyjne Hotelu Qubus, Bielsko-Biała

05.06.2014

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, zaprasza wszystkich przedsiębiorców do udziału w konferencji szkoleniowej pt. „Sukcesja majątku firmowego”, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2014 roku (czwartek), o godzinie 10:00, w Centrum Konferencyjnym Hotelu Qubus, przy ul. Mostowej 2 w Bielsku-Białej. Szkolenie skierowane jest do wszystkich Przedsiębiorców, niezależnie od formy prawnej według której działa firma.

czytaj więcej

 
 
 
 
 
 
Partnerzy Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej:
 
All content © 2013 CCI. All rights reserved.