Projekt "Sieć przedsiębiorczości bez granic"

Projekt „Sieć przedsiębiorczości bez granic” był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013 

Realizacja projektu: sierpień 2009 – styczeń 2011

Projekt realizowany przez Słowacko-Polskiej Izby Handlowej  w Żylinie oraz Regionalną Izbę Handlu i Przemysłuw Bielsku-Białej.

Celem Projektu było rozwój gospodarczy polsko-słowackiego pogranicza poprzez utworzenie i rozwój sieci łączącej polskich i słowackich partnerów oraz rozwój i polepszanie jakości współpracy transgranicznej, szczególnie w zakresie przedsiębiorczości.

http://www.polsko-slowackieporozumienie.cci.pl/

 
 
 
 
 
Partnerzy Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej:
 
All content © 2013 CCI. All rights reserved.