Projekt "Obszar aktywny gospodarczo – czesko-polskie pogranicze”

Projekt „Obszar aktywny gospodarczo – czesko-polskie pogranicze” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska.

Okres realizacji od 1.10.2008 do 28.02.2011

Projekt realizowany przez Powiatową Izbę Gospodarczą w Przerowie oraz Regionalną Izbę Handlu i Przemysłuw Bielsku-Białej przy udziale CzechTrade. Celem Projektu było rozwój aktywności gospodarczej strefy przygranicznej oraz wzmocnienie konkurencyjności lokalnych firm.

 

http://www.polsko-czeskieporozumienie.cci.pl/
 

 
 
 
 
 
Partnerzy Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej:
 
All content © 2013 CCI. All rights reserved.