Projekt „Lokomotywa - strategia rozwoju klastrów

Celem "Lokomotywy" było odkrycie "klastrów" - czyli grup współpracy, społeczności gospodarczych - funkcjonującychw regionie bielskim, w sektorze kreatywnym oraz wsparcie tych grup. Projekt zakłada współdziałanie z lokalnymi instytucjami samorządowymi, wśród których Galeria Bielska BWA odgrywa ważną rolę kulturotwórczą, z lokalnymi firmami, artystami oraz ludźmi związanymi ze sztuką.

Projekt "Lokomotywa - strategia rozwoju klastrów", finansowany przez Norweski Mechanizm Finansowy, jest projektem realizowanym przez Galerię Bielską BWA w latach 2008-2011, we współpracy z Regionalną Izbą Handlu i Przemysłu
w Bielsku-Białej oraz OsloTeknopol (Norwegia).

"Lokomotywa" - jako jedyny spośród nadesłanych projektów z Województwa Śląskiego w naborze na dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w roku 2007 - został wybrany do realizacji, zyskując najwyższe uznanie, jako ciekawa propozycja w dziedzinie polityki transgranicznej. Pomysł zrodził się z potrzeby nawiązania ścisłej współpracy kultury z biznesem. Współpraca ta miał znaczący wpływ na sytuację ekonomiczną i na systemy wartości panujące w naszym kraju - na zachowania ludzi, ich relacje - postrzeganie kultury, jako elementu rozwoju człowieka, miasta, państwa


http://www.lokomotywa.org.pl/

 
 
 
 
 
Partnerzy Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej:
 
All content © 2013 CCI. All rights reserved.