LEM - Dyfuzja Innowacji wśród MSP

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, współuczestniczyła w realizacji ogólnopolskiego projektu "LEM - Dyfuzja innowacji wśród MSP", w ramach którego stworzona została internetowa platforma usługowa o charakterze społecznościowym oferująca bezpłatnie wszystkim przedsiębiorcom z całej Polski szereg narzędzi mających na celu wsparcie w prowadzeniu i rozwoju działalności gospodarczej. Narzędzia, które oferuje portal stworzone zostały w celu ułatwienia komunikacji wewnątrz organizacji oraz wymiany myśli pomiędzy środowiskami nauki i biznesu.

"LEM - Dyfuzja Innowacji wśród MSP" to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, którego celem było wdrożenie elektronicznej platformy świadczącej wsparcie dla przedsiębiorców, instytucji naukowych oraz otoczenia biznesu i ułatwiającej ich wzajemne kooperacje na płaszczyźnie biznesowej lub technologicznej. Jego strategicznym zadaniem jest zapewnienie przedsiębiorcom poprzez Instytucje Otoczenia Biznesu dostępu do wysokiej jakości usług, oraz infrastruktury służącej wzmocnieniu i wykorzystaniu ich potencjału innowacyjnego.

 

W ramach bezpłatnego dostępu platforma LEM pozwala między innymi na:
 

 • upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań poprzez tworzenie społeczności skupiającej przedsiębiorców
  oraz naukowców,
 • wdrożenie innowacyjnych rozwiązań we współpracy z ekspertami różnych dziedzin nauki i biznesu,
 • dostęp do informacji na temat wykorzystania i wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach,
 • nawiązanie kooperacji z innymi przedsiębiorcami w celu ułatwienia prowadzenia biznesu,
 • korzystanie z aplikacji, które ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej (wystawianie faktur,
  prowadzenie magazynu, kartoteki, kalendarze dla pracowników, repozytorium dokumentów),
 • korzystanie z aplikacji pozwalającej na prowadzenie innowacyjnych projektów,
 • korzystanie z aplikacji, która ułatwia kontakt z Klientem poprzez rezerwację wizyt on-line,
 • stworzenie profesjonalnej wizytówki firmy w internecie.

 

Ponadto platforma zapewnia aplikacje niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej dzięki następującym rozwiązaniom:
 

 • e-firma, umożliwiająca ewidencjonowanie i zarządzanie bazą klientów, oferowanie oraz obsługę procesu realizacji, sprzedaży i rozliczania usług, zarządzanie zasobami firmy (urządzenia / środki transportu / pomieszczenia), kalendarzami pracowników, obsługą zamówień, kartoteką towarów i usług. Zapewnia również podstawowe zarządzanie magazynami, przygotowanie dokumentów rozliczeniowych takich jak np. faktury wraz z eksportem ich
  do aplikacji księgowych,
 • e-wizyta, umożliwiająca zapisywanie się klientów zdalnie na wizyty / usługi, jak również przypominanie o ich terminach, ułatwia kontrolę terminarza realizacji usług,
 • zarządzanie projektami prowadzonymi w firmie jak również wspólnie z innymi firmami, pozwala
  na harmonogramowanie prac, zarządzanie zasobami, kontrolę działań, wirtualny dysk oraz ewidencję zasobów
  w projekcie,
 • w zakresie promocji przedsiębiorstwa użytkownika, platforma oferuje Internetową Wizytówkę - czyli budowanie stron internetowych, jak również ogólnopolską tablicę ogłoszeniową,
 • dodatkowo Wirtualny Inkubator jest narzędziem dzięki któremu przedsiębiorcy uzyskają dostęp do usług doradczych, które mogą być realizowane w sposób zdalny (przy pomocy platformy) lub bezpośrednio, mogą nawiązać kooperację również z uczelniami oraz Instytucjami Otoczenia Biznesu.

 

Schemat budowy portalu

Jedną z nadrzędnych idei platformy jest promowanie innowacyjności dlatego platforma jest miejscem, gdzie przedsiębiorcy, którzy mają nowatorskie pomysły mogą je wpisać do bazy danych, a dzięki temu nawiązać współpracę w ich realizacji z innymi użytkownikami platformy (instytucjami naukowymi - zapewniającymi wsparcie technologiczne oraz otoczenia biznesu - zapewniającymi wsparcie biznesowe). 


 


Portal innowacje.biz jest własnością Krajowej Izby Gospodarczej oraz prowadzony przez Krajową Izbę Gospodarczą w Warszawie.

 

 
 
 
 
 
Partnerzy Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej:
 
All content © 2013 CCI. All rights reserved.