Akademia Przedsiębiorczości Klastra NTHills

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Partnerstwie z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, Fundacją Centrum Nowych-Technologii, NTHills - Regionalnym Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Klastrowych i Edukacyjnych, WizjąNet s.c., oraz z "B&B Ventures" Sp. z o.o. realizowały od czerwca 2009 roku Projekt pn. ”Akademia Przedsiębiorczości Klastra NTHills". Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji: 01.06.2009 - 31.05.2011

Cel projektu:

Akademia Przedsiębiorczości Klastra NTHills, to projekt powstały w wyniku konieczności połączenia potencjału środowiska naukowego z firmami branży IT w celu komercjalizacji wiedzy i wykorzystania jej przez przemysł.

Potrzebę komercjalizacji wiedzy zgłosili przedstawiciele Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, informując o dużym potencjał pracowników naukowych i studentów, który nie jest skomercjalizowany, wiele prac naukowychnie zostaje wykorzystanych w biznesie. Z drugiej strony Klaster NTHills zgłosił zapotrzebowanie na wiedzę naukowąi gotowość współpracy z naukowcami i studentami.

Partnerzy projektu postawili za cel ogólny stworzenie warunków do transferu wiedzy pomiędzy środowiskiem naukowym w zakresie nowych technologii informatycznych. Projektem objęty został obszar powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i miasta Bielsko-Biała.
 

Celami szczegółowymi projektu było:
 

 • dostarczenie wiedzy na temat możliwości współpracy nauki z biznesem, w tym promowanie idei współpracy,
 • ułatwienie przepływu informacji pomiędzy nauką a przedsiębiorstwami – stworzenie narzędzi do komunikacji,
 • podniesienie umiejętności naukowców w zakresie komercjalizacji wiedzy,
 • dostarczenie wiedzy o alternatywnych źródłach finansowania przedsięwzięć typu spin-off i spin-out.

Realizacja zamierzonych działań i osiągnięcie zakładanego celu umożliwi stworzenie najlepszych warunków dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Projekt wpisuje się w strategie: Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Żywieckiego na lata 2006 - 2012, Rozwoju Śląska Cieszyńskiego 2001 - 2016 oraz Rozwoju Bielska-Białej do 2020 roku.
 

Grupy docelowe:
Jak wynika z przeprowadzonych przez NTHills ankiet wśród lokalnych przedsiębiorców IT potrzeba współpracy z nauka jest nieodzowna i jest duże zapotrzebowanie na nowe rozwiązania informatyczne.
 

Grupy docelowe projektu Akademii Przedsiębiorczości NTHills są:

 • pracownicy naukowi i naukowo dydaktyczni uczelni,
 • studenci, absolwenci (12 m-cy od ukończenia studiów) kierunków technicznych,
 • pracownicy branży IT, a także zainteresowani komercjalizowaniem wyników badań w tej branży.

Działania:

 1. Budowa platformy komunikacyjnej
 2. Promocja idei współpracy "nauka dla biznesu"
 3. Seminaria informacyjne
 4. Punkt Konsultacyjno-Szkoleniowy Akademii Przedsiębiorczości
 5. Realizacja szkoleń: "Metody finansowania przedsięwzięć typu spin-off/spin-out"
 6. Realizacja szkoleń: "Praktyczne aspekty komercjalizacji wiedzy projektach IT"
 7. Grupy problemowe – rozwiązywanie konkretnych problemów na linii naukowiec-przedstawiciel biznesu
  przy współudziale studentów

 
 
 
 
 
Partnerzy Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej:
 
All content © 2013 CCI. All rights reserved.