Sąsiedzi Sąsiadom oraz program lojalnościowy

Projekt "Sąsiedzi Sąsiadom"

Mając na celu integrację gospodarczą firm naszego regionu (przede wszystkim Członków Izby) rozpoczeliśmy realizację Projektu pod nazwą Sąsiedzi Sąsiadom mającego polepszyć i poszerzyć wiedzę o bogatej ofercie firm członkowskich oraz zaktywizować współpracę pomiędzy firmami na rynku lokalnym.


Największym problemem jest brak przepływu informacji o szczegółowej ofercie, możliwości współpracy i potencjale firm członkowskich. Stąd niejednokrotnie poszukują Państwo kontaktów gospodarczych daleko poza naszym regionem.

Integracja regionalna przynosi na świecie wiele korzyści, jest sprawdzonym modelem wzajemnego rozwoju firm położonych prawie w sąsiedztwie, a często niekorzystających z tych dobrodziejstw jak niższe koszty, szybkość reakcji, wiarygodność.

 
 
 
 
 
Partnerzy Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej:
 
All content © 2013 CCI. All rights reserved.