Spotkanie Rady Izby z Prezydentem Jackiem Krywultem

Coroczne spotkanie przedstawicieli Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu z władzami miasta odbyło się 14 lutego w bielskim Ratuszu. Uczestniczyli w nim Prezydent miasta Bielska-Białej - Pan Jacek Krywult, jego zastępca Waldemar Jędrusiński i naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego oraz członkowie prezydium Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej pod wodzą prezesa Janusza Targosza oraz przedstawiciele świata biznesu i nauki.

 

W trakcie spotkania Prezydent przedstawił zgromadzonym informacje o aktualnych zadaniach inwestycyjnych, ocenie miasta, sytuacji ekonomicznej oraz realizacji zadań budżetowych i projektów obywatelskich. Zgromadzeni w bielskim ratuszu przedsiębiorcy poruszyli również kwestie dotyczące problemów gospodarczych, finansowania sportu w mieście, tematyki bezrobocia, oraz ustalili powołanie zespołu z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta i Izby w celu opracowania wniesionych przez przedsiębiorców uwag i projektów celem przedstawienia ich Panu Prezydentowi.

 

O spotkaniu można przeczytać w najnowszym wydaniu Magazynu Samorządowego  w Bielsku-Białej

 

fot. Paweł Sowa; "W Bielsku-Białej" Magazyn Samorzadowy

 

 
 
 
 
 
Partnerzy Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej:
 
All content © 2013 CCI. All rights reserved.