Przedsiębiorco! Skorzystaj z Elektronicznego Punktu Kontaktowego platformy biznes.gov.pl

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie - partnera Ministerstwa Gospodarki w realizacji projektu "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" w zakresie Działania "Uruchomienie Elektronicznego Punktu Kontaktowego", zaprasza wszystkich przedsiębiorców do zapoznania się z funkcjonalnościami elektronicznego Punktu Kontaktowego (ePK), za pośrednictwem platformy biznes.gov.pl.

 

Elektroniczny Punkt Kontaktowy umożliwia przedsiębiorcom znalezienie szczegółowych informacji o interesującej ich dziedzinie działalności gospodarczej, takich jak właściwe przepisy prawa, kontakty do organów realizujących procedurę czy sposobów i warunków dostępu do rejestrów publicznych. EPK oferuje także pomoc przedsiębiorcom poprzez "Help Desk", gdzie na pytania przedsiębiorców odpowiadają konsultanci oraz eksperci z właściwych urzędów administracji publicznej oraz instytucji otoczenia biznesu.

 

Nie zwlekaj i zapoznaj się z funkcjonalnościami Elektronicznego Punktu Kontaktowego (ePK), za pośrednictwem platformy biznes.gov.pl

 

 

  
 
 
 
 
 
Partnerzy Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej:
 
All content © 2013 CCI. All rights reserved.