Projekt Utrzymanie i rozwój izbowej sieci transgranicznej współpracy – mobilny punkt informacyjny

Projekt Utrzymanie i rozwój izbowej sieci transgranicznej współpracy – mobilny punkt informacyjny był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Wartość projektu 25 090,51 EUR, partner Izba przemysłowo-handlowa z Żyliny.

Projekt oparty na rozszerzeniu działalności usług funkcjonującego Punktu Informacyjnego o punkt mobilny, oraz wzmocnienie istniejącej sieci współpracy transgranicznej. W projekcie zaplanowano było również profesjonalne seminaria, warsztaty i międzynarodową konferencję oraz specjalne polsko-słowackie wydanie Magazynu Przedsiębiorcy poświęcone tematyce transgranicznej współpracy gospodarczej.

Główne działania projektu:

Utworzenie mobilnego Punktu Informacyjnego.

Międzynarodowa konferencja „Nowe produkty ruchu turystycznego na pograniczu polsko-słowackim”.

Organizacja 3 ogólnodostępnych seminariów turystyki biznesowej, nowoczesnych formach i o narzędziach reklamowych po obu stronach granicy i uwarunkowaniach prawnych prowadzenia działalności gospodarczej na Słowacji.

Organizacja 2 ogólnodostępnych warsztatów o tematyce transgranicznej turystyki biznesowej, o nowoczesnych formach i narzędziach reklamowych po obu stronach granicy.

 
 
 
 
 
Partnerzy Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej:
 
All content © 2013 CCI. All rights reserved.