Walne Zgromadzenie Członków Izby i nietypowy Klub Przedsiębiorcy...

24 kwietnia br., w Hotelu Dębowiec odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej. W trakcie spotkania, które zorganizowane zostało na podstawie postanowień statutu Izby zostało przedstawione sprawozdanie merytotyczne z działalności bielskiej izby gospodarczej oraz sprawozdanie finansowe. Dyrektor Biura Izby poinformował również zebranych na sali przedsiębiorców o planach Izby na bieżący rok. Walne Zgromadzenie zakończyła dyskusja oraz wolne wnioski z sali.

Następnie Członkowie i sympatycy Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udali się pod dolną stację nowowyremontowanej kolejki gondolowej na Szyndzielnię być za jej pomocą udać się na kolejne spotkanie Klubu Przedsiębiorcy, które tym razem odbyło się... na Szyndzielni a dokładniej na sali w górnej stacji koleji gondolowej administrowanej przez sponsora spotkania a zarazem Członka Izby - firmę ZIAD Bielsko-Biała S.A.

Przybyłych gości uroczyście powitali Prezes RIHiP Bielsko-Biała, Pan Janusz Targosz oraz Prezes Spółki ZIAD - Pan Janusz Kisiel, który przedstawił przedsiębiorcom informacje na temat parametrów byłej i obecnej nowoczesniej kolejki gondolowej jak i jej historię. Uczestnicy tego nietypowego Klubu Przedsiębiorcy mieli możliwość zapoznać się również z poprzednimi wersjami wagoników, które woziły turystów na Szyndzielnię a które zgromadzono jako eksponaty muzealne w górnej stacji na Szyndzielni. Ponadto na uczestników Klubu Przedsiębiorcy czekał posiłek oraz wieża widokowa "ZIAD Tower", z której roztaczał się piękny widok nie tylko na najbliższą okolicę, lecz także na... Tatry.

  
 
 
 
 
 
Partnerzy Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej:
 
All content © 2013 CCI. All rights reserved.