Konferencja "Nauka-Innowacje-Biznes" na ATH

4 grudnia 2017 roku, na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej odbyła się konferencja pt. "Nauka-Innowacje-Biznes", której ideą jest inspirowanie lokalnych środowisk przedsiębiorców i naukowców do myślenia w perspektywach rozwoju innowacyjności oraz zwiększania efektywności wdrażania nowych technologii.

Konferencja ta była z jednej strony miejscem wysłuchania wykładów osób, które osiągnęły sukces w dziedzinie innowacyjności jak również stanowiła podstawę do wymiany poglądów i idei pomiędzy ludźmi nauki a światem biznesu. Prelegentami byli m.in. Wiceminister Rozwoju, Pani Jadwiga Emilewicz oraz dr Piotr Dardziński, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Reprezentowane przez w/w osoby ministerstwa objęły swoim patronatem to wydarzenie.

  
 
 
 
 
 
Partnerzy Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej:
 
All content © 2013 CCI. All rights reserved.