Znamy finalistów tegorocznej edycji konkursu Firma Roku!

 

Konkurs Firma Roku 2018, organizowany wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, Urząd Miejski w Bielsku-Białej oraz Regionalną Izbę Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, pod hasłem "Samorządy - Przedsiębiorcom", rokrocznie staje się świętem lokalnej przedsiębiorczości, czyli świętem tych, których codzienna ciężka, często połączona z ryzykiem finansowanym praca pozwala na prężny rozwój regionu. Tytuł FIRMA ROKU 2018 promuje szczególnie aktywne, dynamiczne firmy i jest wyrazem uznania ze strony samorządów terytorialnych dla ich wiodącej  roli w rozwoju regionalnym. Kapituła Konkursu złożona ze Starosty Bielskiego, Prezydenta Miasta Bielska-Białej oraz Prezesa Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej przyznaje nagrody w kategoriach: FIRMA ROKU 2018 Ziemi Bielskiej, FIRMA ROKU 2018 Miasta Bielska-Białej oraz nagrodę specjalną - Złotego Dedala, dla najlepszej firmy subregionu południowego.

 

 

Tegoroczna Gala Finałowa konkursu Firma Roku 2018 rozpoczęła się od projekcji okolicznościowego filmu prezentującego walory powiatu bielskiego jako atrakcyjnego miejsca przyjaznego mieszkańcom oraz przedsiębiorcom. Prezentację powiatu kontynuował następnie w swoim wystąpieniu gospodarz tegorocznej edycji konkursu Firma Roku – Starosta Bielski, Pan Andrzej Płonka. W wystąpieniu Starosty nie zabrakło również informacji na temat rozwoju przedsiębiorczości w powiecie, w szczególności w powstałych specjalnie w tym celu strefach ekonomicznych znajdujących się na terenie powiatu oraz podziękowań do zgromadzonych w murach teatru przedsiębiorców za ich codzienną pracę i wkład w rozwój środowiska gospodarczego na Podbeskidziu.

Następnie głos zabrali Sekretarz Stanu, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pan Stanisław Szwed oraz Janusz Targosz – Prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej. W tym roku poza tradycyjnymi wyróżnieniami dla lokalnych firm oraz nagrodami w postaci statuetek Dedala dla najlepszych firm z regionu, bielska izba gospodarcza postanowiła wręczyć Honorowe Złote Odznaki Izby za wieloletnią współpracę i wkład w rozwój izby. Wyróżnienie to przypadło w udziale ING Bankowi Śląskiemu S.A. oraz Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. Honorową Złotą Odznakę z rąk Prezesa Izby w imieniu ING Banku Śląskiego S.A. odebrała Dyrektor Regionalna ds. Korporacyjnych Pani Małgorzata Madeja oraz w imieniu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Wiceprezes KSSE S.A. Pan Andrzej Zabiegliński.

Ponadto Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej postanowiła przyznać specjalne wyróżnienie dr Maciejowi Kalarusowi z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej za prowadzoną przez niego akcję „Klapki dla Gambii”, w ramach której przekazano dzieciom z Gambii ponad 20 tysięcy par klapków, ułatwiających im codzienną egzystencję w tamtejszym klimacie.

 

 

W dalszej części uroczystości nadszedł czas na wręczenie przez Prezesa Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej oraz przedstawicieli Partnerów tegorocznej Gali Finałowej konkursu – ING Banku Śląskiego S.A. oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wyróżnień dla pięciu firm z regionu. W tym roku okolicznościowe plakietki oraz dyplomy z rąk Prezesa Izby odebrali: Pan Maciej Jeleń – Prezes Zarządu, Komplementariusz w Grupie Liberta Sp. z o.o. Sp. k.; Pan Jacek Korczyk – Prezes Zarządu Korczyk Sp. z o.o.; Pan Mieczysław Michasiów – Właściciel firmy P.P.H.U. METAL-MAX Mieczysław Michasiów; Pani Renata Samson – Prezes Zarządu SUEZ Bielsko-Biała S.A. oraz Pan Paweł Kantyka – Wiceprezes Zarządu, Współzałożyciel firmy VERSUM Sp. z o.o.

Po krótkich przemowach reprezentantów wyróżnionych firm oraz wspólnym zdjęciu nadszedł czas na kulminacyjny moment Gali Finałowej Konkursu Firma Roku 2018 – wręczenie nagród w postaci statuetki Dedala oraz przyznanie tytułu Firma Roku 2018, dla najlepszych firm z regionu. O przyznaniu nagród decydowała kapituła konkursu Firma Roku 2018 w składzie: Starosta Bielski Pan Andrzej Płonka, Prezydent Miasta Bielska-Białej Pan Jacek Krywult oraz Prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej Pan Janusz Targosz.

Tytuł Firma Roku 2018 Ziemi Bielskiej otrzymała firma Eka Medica Sp. z o.o. Sp. k. Statuetkę Dedala oraz pamiątkowy dyplom z rąk kapituły konkursu odebrał Prezes Zarządu, Pan Jarosław Rozmus. Tytuł Firma Roku 2018 Miasta Bielska-Białej przypadł w tym roku w udziale firmie Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. reprezentowanej przez założycielkę i wieloletnią Prezes firmy Panią Annę Szczęśniak. Kapituła konkursu postanowiła również przyznać nagrodę specjalną dla najlepszej firmy subregionu południowego – Złotego Dedala. Laureatem nagrody specjalnej została firma Prosperplast 1 Sp. z o.o. reprezentowana przez Członka Zarządu, Pana Tomasza Korzistkę.

Cześć oficjalną Gali Finałowej Konkursu Firma Roku 2018, zakończyły gratulacje dla wyróżnionych i nagrodzonych firm, złożone przez Prezesa bielskiej Izby Gospodarczej Pana Janusza Targosza. W części artystycznej Gali zgromadzonej w murach bielskiego Teatru widowni zaprezentowała się Pani Iwona Loranc – bielskiej artystki scenicznej, uważanej za jedną z najwybitniejszych interpretatorek piosenki artystycznej w Polsce. Po zakończeniu części artystycznej, nadszedł czas na tradycyjny raut towarzyski, który zakończył Galę.

 

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej składa serdeczne gratulacje wyróżnionym i nagrodzonym firmom, życząc jednocześnie dalszych sukcesów i laurów, będących uhonorowaniem ich ciężkiej pracy oraz trudu włożonego w rozwój przedsiębiorstw stanowiących wizytówkę Podbeskidzia na gospodarczej mapie Polski.

Serdeczne podziękowania kierujemy również do Współorganizatorów konkursu FIRMA ROKU 2018: Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej oraz Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, jak również Partnerów konkursu: ING Banku Śląskiego S.A. oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., bez wsparcia których organizacja IX już edycji tego prestiżowego wydarzenia nie byłaby możliwa.

 

 

Partnerzy konkursu Firma Roku 2018:
 

ING Bank Śląski S.A.


Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

 

Podmioty, które wsparły organizację konkursu Firma Roku 2018:
Dom Mediowy Film Factor
Po Świecie Kuchni Krzysztof Cisek

Patroni medialni konkursu Firma Roku 2018:
Kronika Beskidzka
Kronika Małopolska
Kronika Żywiecka
Głos Ziemi Cieszyńskiej
Beskidzka24.pl
Mój Powiat - miesięcznik informacyjny powiatu bielskiego
Magazyn Ratuszowy w Bielsku-Białej
Europerspektywy
Magazyn Przedsiębiorcy – Podbeskidzie i Śląsk Cieszyński
Tv Beskidy

 

Fotorelacja z Gali Finałowej Konkursu Firma Roku 2018:

  
 
 
 
 
 
Partnerzy Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej:
 
All content © 2013 CCI. All rights reserved.