Spotkanie Przedsiębiorców z Posłem do PE Janem Olbrychtem

Spotkanie, którego organizatorem byli: Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej oraz Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Żywieckiej miało formę kolacji biznesowej połączonej z wykładem Posła do Parlamentu Europejskiego - Janem Olbrychtem. W trakcie spotkania poruszono tematy dot. m.in. obecnej sytuacji geopolitycznej ze szczególnym uzwględnieniem roli Unii Europejskiej i Polski na arenie międzynarodowej; perpektywy nowego budżetu unijnego w skali makroekonomicznej oraz związane z tym perspektywy dla polskich przedsiębiorców a także zmieniające się warunki handlu globalnego w aspekcie porozumień gospodarczych pomiędzy wiodącymi gospodarkami świata. Jan Olbrycht jako Poseł do PE pełni również funkcję Członka Komisji Budżetowej oraz Komisji Rozwoju Regionalnego i jest także Koordynatorem Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Komisji Budżetowej.

Poza wiedzą merytoryczną na uczestników spotkania czekał również upominek ufundowany przez Partnera spotkanie - Grupę Żywiec S.A.

 
 
 
 
 
 
Partnerzy Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej:
 
All content © 2013 CCI. All rights reserved.