Międzysektorowa wizyta studyjna dla przedsiębiorców w FCA Poland S.A.

Wizyta studyjna zorganizowana przez Regionalną Izbę Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej we współpracy z Śląskim Centrum Naukowo Technologicznym Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o. miała na celu nawiązanie relacji oraz wymianę doświadczeń między uczestnikami oraz zapoznanie się z dobrymi praktykami wdrożonymi w Centrum Diagnostyczno-Pomiarowym FCA Poland S.A. w Tychach.

Dzięki uczestnictwu w międzysektorowej wizycie studyjnej na terenie zakładu FCA Poland S.A. w Tychach - wiodącego na świecie producenta branży motoryzacyjnej oraz w Centrum Diagnostyczno-Pomiarowym zlokalizowanym na terenie zakładu, grupa przedsiębiorców miała możliwość zapoznać się z zaawansowanymi technologiami inteligentnej automatyzacji procesów produkcyjnych wdrożonych przez FCA Poland S.A. w oparciu o zasady Przemysłu 4.0, w tym innowacyjnego wykorzystania metrologii w świecie zaawansowanej technologii produkcyjnej XXI wieku.

Międzysektorowa wizyta studyjna dla przedsiębiorców została zorganizowana w ramach projektu pod nazwą: "Proces przedsiębiorczego odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych", który jest realizowany w ramach Działania 1.3 "Profesjonalizacja IOB" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Fotogaleria ze spotkania (foto: Ireneusz Kaźmierczak)

  
 
 
 
 
 
Partnerzy Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej:
 
All content © 2013 CCI. All rights reserved.