Międzysektorowa wizyta studyjna dla przedsiębiorców - zgłoś swój udział!

Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z  o.o. wraz z Regionalną Izbą Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w MIĘDZYSEKTOROWEJ WIZYCIE STUDYJNEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW w zakładach: Wytwórnia Konstrukcji Kompozytowych Andrzej Papiorek - producenta wyrobów z kompozytów polimerowych specjalizującego się w budowie oprzyrządowania, prototypowania oraz obsługach i naprawach szybowców i motoszybowców oraz w ABB Industrial Solutions (Bielsko-Biała) Sp. z o.o. - jednego z najnowocześniejszych na świecie zakładów produkcyjnych, wytwarzającego m.in. urządzenia do dystrybucji energii elektrycznej, rozdzielnice niskiego i średniego napięcia, szafy sterownicze dla elektrowni wiatrowych czy urządzenia montowane na lotniskach.

Międzysektorowa wizyta studyjna dla przedsiębiorców odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 roku (czwartek), w godzinach od 08:00 do 14:00, w ramach projektu "Proces przedsiębiorczego odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych”, realizowanego w ramach Działania 1.3. "Profesjonalizacja IOB” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny. Organizator zapewnia przejazd z/do miejsca zbiórki oraz pomiędzy odwiedzanymi zakładami, materiały informacyjne i poczęstunek.
Szczegóły, w tym program przebiegu wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo w załączeniu.

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA !! Decyduje kolejność zgłoszeń !! Zgodnie z wymogami projektu - zgłoszone przedsiębiorstwo może reprezentować tylko i wyłącznie jeden przedstawiciel !

Serdecznie zapraszamy!

  
 
 
 
 
 
Partnerzy Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej:
 
All content © 2013 CCI. All rights reserved.