Maciej Jeleń Prezesem ARR S.A.!

Jest nam niezmiernie miło móc poinformować Państwa iż Pan Maciej Jeleń - pełniący funcję Wiceprezesa Rady Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, został powołany na stanowisko Prezesa Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. - spółki, której akcjonariuszami są gmina Bielsko-Biała, jednostki samorządów terytorialnych i przedsiębiorstwa działające w regionie bielskim. Zadania Agencji koncentrują się na stymulowaniu i kreowaniu postaw przedsiębiorczych. W ramach tego obszaru realizowane są działania na rzecz wspierania i rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw oraz regionu.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, w imieniu swoim oraz członków składa serdeczne gratulacje z okazji wyboru na stanowisko Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej Panu Maciejowi Jeleniowi. Wybór ten jest wyrazem najwyższego poparcia, szacunku i zaufania dla Pana wiedzy i umiejętności. Jesteśmy przekonani, że będzie Pan wytrwale i z entuzjazmem realizował powierzone Panu zadania, a Pańska praca na stanowisku Prezesa Zarządu wpłynie wydatnie na pozytywny rozwój naszego regionu i szerszą współpracę między naszymi nstytucjami.

  
 
 
 
 
 
Partnerzy Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej:
 
All content © 2013 CCI. All rights reserved.