Spotkanie przedstawicieli Rady Izby z Prezydentem Miasta Bielska-Białej p. Jarosławem Klimaszewskim.

12 marca br., w Sali sesyjnej ratusza w Bielsku-Bialej, odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej oraz wybranych przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie z Prezydentem Miasta Bielska-Białej, p. Jarosławem Klimaszewskim.

Spotkanie z Prezydentem Miasta Bielska-Białej realizowane jest corocznie z inicjatywy Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej celem przedstawienia włodarzowi miasta aktualnych potrzeb, problemów i inicjatyw bielskich przedsiębiorców w odniesieniu do lokalnych władz.

W trakcie tegorocznego spotkania podniesione zostały tematy dot. m.in. możliwości rozwoju lokalnej strefy ekonomicznej, powstania spójnego systemu informacyjnego dot. rynku pracy na Podbeskidziu czy ożywienia ulicy 11 listopada poprzez aktywność gospodarczą małych przedsiębiorców, start up'ów czy firm innowacyjnych. Poruszone tematy spotkały się z pozytywnym przyjęciem Prezydenta Miasta, który zadeklarował chęć do wspierania wszelkich inicjatyw mających na celu rozwój oraz promocję lokalnej przedsiębiorczości. Zainicjowane rozmowy będą teraz kontynuowane celem wypracowania konkretnych rozwiązań, o których będziemy informować.

 
 
 
 
 
Partnerzy Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej:
 
All content © 2013 CCI. All rights reserved.