Członkostwo

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej jest prężnie działającą organizacją samorządu gospodarczego, aktywnie uczestniczącą w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz niezmiennie począwszy od 1990 roku reprezentującą interesy zrzeszonych w niej przedsiębiorców. Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości i stymulowanie jej rozwoju stanowi punkt wyjścia dla wszelkich podejmowanych przez nas działań. Zdajemy sobie sprawę iż tylko silne grupy interesu, przemawiające głosem wielu członków oraz partnetów mają szynse być słyszane i mogą mieć realny wpływ na kształtowanie gospodarczego wizerunku miasta i regionu jako miejsca przyjaznego przedsiębiorcom. Dlatego też jeśli nie jest Ci obojętne w jakich warunkach funkcjonuje Twoja firma i jeśli chcesz mieć na nie wpływ – dołącz do najwięszkej społeczności gospodarczej na Podbeskidziu i zostań członkiem Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej!

Zobacz dlaczego warto być z nami! Pobierz dostępny poniżej Informator Członkowski i zapoznaj się z naszą ofertą.

 


 

Członkiem Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu może zostać osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Podmioty zgłaszające akces do Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu prosimy o zapoznanie się ze Statutem RIHiP oraz z podstawą naliczania składek członkowskich.
 

Aby zgłosić swój akces do naszej organizacji samorządu gospodarczego wystarczy wypełnić Deklarację oraz Ankietę Członkowską, które następnie należy wydrukować, podpisać i złożyć lub przesłać na adres biura Izby: Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, ul. Wzgórze 19, 43-300 Bielsko-Biała. Celem utworzenia profilu Państwa firmy na naszej stronie, w części Członkowskie Izby - prosimy o przesłanie nam aktualnego logotypu Państwa firmy (dopuszczalne formaty plików: .JPG / .PNG / .PDF / .CDR) na adres: biuroizby@cci.pl

Przyjęcie w poczet członków Izby następuje na podstawie decyzji zarządu Izby, w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia wpływu deklaracji członkowskiej do Biura Izby. Po wydaniu pozytywnej decyzji przez zarząd Izby, firma składająca akces członkowski otrzyma pismo potwierdzające członkostwo w Regionalnej Izbie Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, naklejkę do umieszczenia w siedzibie firmy, notę statutową za pierwszy kwartał członkostwa oraz certyfikat członkowski (na najbliższym spotkaniu członków Izby).
 

 

Wszelskich dodatkowych informacji dot. członkostwa udziela biuro Izby: tel. (33) 822-90-49, e-mail: biuroizby@cci.pl
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !

 

 


 

INFORMACJA DLA FIRM CZŁONKOWSKICH, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO IZBY PRZED DNIEM 01 STYCZNIA 2019 ROKU

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o szczegółowe wypełnienie dostępnej poniżej Ankiety Aktualizacji Danych Członka RIHiP Bielsko-Biała. Uzyskane od Państwa w ten sposób informacje pozwolą nam na uaktualnienie informacji o Państwa firmie oraz prowadzonej działalności, znajdujących się w naszych zasobach oraz publikowanych przez nas na stronie internetowej Izby, materiałach informacyjnych czy w mediach społecznościowych. Ponadto dzięki poznaniu Państwa aktualnych preferencji i oczekiwań względem Izby, będziemy mogli w lepszy sposób spersonalizować i dostosować naszą ofertę wobec prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej. Wypełnioną ankietę prosimy wydrukować, podpisać i przesłać lub dostarczyć na adres: Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, ul. Wzgórze 19, 43-300 Bielsko-Biała.

 


 

 

 
 
 
 
 
Partnerzy Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej:
 
All content © 2013 CCI. All rights reserved.