Członkostwo

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu jest instytucją samorządu gospodarczego i reprezentuje interesy firm członkowskich.
Zapraszamy do współpracy i zrzeszania się w naszej Izbie wszystkich chętnych przedsiębiorców.

Członkiem Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu może zostać osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Podmioty zgłaszające akces do Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu prosimy o zapoznanie się ze Statutem RIHiP oraz z podstawą naliczania składek członkowskich.


Aby zgłosić swój akces do Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej należy wypełnić deklarację członkowsoraz ankietę dla kandydata na członka RIHiP.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela biuro Izby:

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu
ul. Wzgórze 19
43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 822 04 48, 812 40 88
fax. +48 33 822 90 49
e-mail: biuroizby@cci.pl
www.cci.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

W przypadku konieczności dokonania przez Członka Izby aktualizacji danych znajdujących się w Bazie Członków Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej prosimy o wypełnienie poniższego Formularza korekty danych i odesłanie go w wersji elektronicznej na adres: pstoklosa@cci.pl

 
 
 
 
 
Partnerzy Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej:
 
All content © 2013 CCI. All rights reserved.