AQUA S.A.

Adres siedziby: ul.1 Maja 23, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon: (33) 828-02-10
Adres e-mail:aqua@aqua.com.pl
Strona www: www.aqua.com.plNr identyfikacyjny REGON: 002393877
Nr NIP: 547-008-36-58
Podstawowa forma prawna: Spółka akcyjna
Rok załozenia: 1990
Branża / sektor prowadzonej działalności: Wodociągi, kanalizacjaOpis podstawowej działalności przedsiębiorstwa: AQUA S.A. jest firmą wodociągowo- kanalizacyjną działającą na Podbeskidziu w Polsce południowej.Spółka przez 40 tys. punktów sprzedaży dociera do ok. 300 tys. mieszkańców, którym oferuje zdrową i smaczną wodę, spełniającą wszelkie wymagania jakościowe i środowiskowe, za cenę uwzględniającą ich możlwości. Dostarcza rocznie ok. 15mln m3 wody oraz odbiera i oczyszcza ok. 11 mln ścieków. Ponadto prowadzi hurtowa sprzedaż wody.


 

  
 
 
 
 
 
Partnerzy Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej:
 
All content © 2013 CCI. All rights reserved.