Camera di Commercio Italo-Polacca

Biuro w Mediolanie - Sekretariat Generalny
Via Pola 15, 20124 Milano
Tel. 39-02   911-989-22
Fax 39-02   911-989-21

Biuro w Warszawie:
ul. Nowy Świat 39
00-029 Warszawa
Tel. 48-22 826-34-85
Fax 48-22 826-34-87

e-mail: writeus@italpolchamber.pl
 
 
 
 
 
Partnerzy Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej:
 
All content © 2013 CCI. All rights reserved.