Chamber of Commerce and Industry Jász-Nagykun-Szolnok County

Adres
Rumunia
Baia Mare
Tel. 40 26-222-15-10
Fax 40 26-222-57-94
www: www.ccimm.ro

 
 
 
 
 
Partnerzy Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej:
 
All content © 2013 CCI. All rights reserved.