Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie

Adres:
ul.Słoneczna 32
33-100 Tarnów   
Tel/fax. +48 14  621-57-96
e-mail: iph@chamber-tarnow.com.pl
www: www.chamber-tarnow.com.pl

 
 
 
 
 
Partnerzy Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej:
 
All content © 2013 CCI. All rights reserved.