Krajowa Izba Gospodarcza

Adres
00-074 Warszawa
ul. Trębacka 4
Tel.  + 48 22 630-96-00
Fax + 48 22 827-46-73
e-mail: kig@kig.pl
www: www.kig.pl

 
 
 
 
 
Partnerzy Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej:
 
All content © 2013 CCI. All rights reserved.