Misja Izby

Misja Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej

Misją Izby jest reprezentowanie środowiska przedsiębiorców i poprzez podejmowanie działań na rzecz przedsiębiorczości partnerskie wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego województwa śląskiego.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej od 1990 r. uczestniczy w życiu gospodarczym regionu, w budowaniu jego wizerunku i odradzaniu się tradycji samorządu gospodarczego, sięgającego w Bielskiem początku XIX wieku. Związek Przemysłowców Bielska, Białej i okolic - założony w 1809 roku, czy Izba Przemysłowo-Handlowa w Bielsku - datująca swoją obecność od pierwszych lat naszego stulecia, są wymownym dowodem rozwijanej od dziesięcioleci polityki gospodarczej miasta i regionu, dzisiaj powszechnie docenianej.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej jako samorząd gospodarczy reprezentuje interesy firm członkowskich oraz świata biznesu. Każde działanie Izby ukierunkowane jest na stymulowanie rozwoju lokalnego.

 
 
 
 
 
Partnerzy Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej:
 
All content © 2013 CCI. All rights reserved.