Slovak Chamber of Commerce and Industry Zilina Regional Chamber

Adres
Słowacja
Hálkova 31
010 01 Zilina
Fax 00421 - 41 - 72 35 653, 72 35 102
www: www.interbiznis.sk

 
 
 
 
 
Partnerzy Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej:
 
All content © 2013 CCI. All rights reserved.