Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości

Adres
ul. Cieszyńska 367
43-382 Bielsko-Biała,
Tel.  (33) 4960200
Fax  (33) 4960222
www: www.bcp.org.pl
e-mail: bcp@bcp.org.pl

 
 
 
 
 
Partnerzy Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej:
 
All content © 2013 CCI. All rights reserved.