Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Adres siedziby: Cieszyńska 365, 43-382 Bielsko-Biała
Telefon: (33) 812 26 75
Adres e-mail: biuro@arrsa.pl 
Strona www: www.arrsa.pl


 

Nr identyfikacyjny REGON: 070032712
Nr NIP: 547-016-89-81
Podstawowa forma prawna: Spółka Akcyjna
Rok załozenia: 1992
Branża / sektor prowadzonej działalności: Doradztwo, usługi doradcze, szkolenia

 Opis podstawowej działalności przedsiębiorstwa: Promocja, restrukturyzacja, szkolenia promocję regionu i jego potencjału gospodarczego,kompleksową pomoc dla małych i średnich firm w ramach Krajowego Systemu Usług dla MSP, Krajowego Systemu Innowacji, w tym profesjonalne doradztwo techniczne, organizacyjne, ekonomiczno-finansowe, prawne, marketingowe, usługi w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw


 

  
 
 
 
 
 
Partnerzy Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej:
 
All content © 2013 CCI. All rights reserved.