Mobliny Punkt Informacyjny

14.10.2013

Projekt Utrzymanie i rozwój izbowej sieci transgranicznej współpracy – mobilny punkt informacyjny jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Projekt jest oparty na rozszerzeniu działalności usług funkcjonującego Punktu Informacyjnego o punkt mobilny, oraz wzmocnienie istniejącej sieci współpracy transgranicznej. W projekcie zaplanowano również profesjonalne seminaria, warsztaty i międzynarodową konferencję oraz specjalne polsko-słowackie wydanie Magazynu Przedsiębiorcy poświęcone tematyce transgranicznej współpracy gospodarczej.

Główne działania projektu:

Utworzenie mobilnego Punktu Informacyjnego.

Międzynarodowa konferencja „Nowe produkty ruchu turystycznego na pograniczu polsko-słowackim”.

Organizacja 3 ogólnodostępnych seminariów turystyki biznesowej, nowoczesnych formach i o narzędziach reklamowych po obu stronach granicy i uwarunkowaniach prawnych prowadzenia działalności gospodarczej na Słowacji.

Organizacja 2 ogólnodostępnych warsztatów o tematyce transgranicznej turystyki biznesowej, o nowoczesnych formach i narzędziach reklamowych po obu stronach granicy.

Specjalne polsko-słowackie wydanie „Magazynu Przedsiębiorcy” o tematyce transgranicznej.

Grupy docelowe działań projektowych:

Przedstawiciele biznesu - zaspokajanie potrzeb na bieżące informacje gospodarcze z zakresu: aspektów prawnych na Słowacji, warunków handlowych, inwestycji, dotacji, funduszy, nawiązywania kontaktów, przedsiębiorczości, tworzenia nowych miejsc pracy, partnerstwa, dialogu międzykulturowego itp. Zwiększenie wiedzy na temat innowacyjnych zastosowań, rozwiązań po obu stronach granicy. Eliminacja barier dla transgranicznej działalności gospodarczej, promocja produktów i usług w turystyce itp.

Osoby fizyczne (w tym uczniowie i studenci) - zaspokajanie potrzeb na informacje na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczej, przepisów prawnych, innowacji w regionach przygranicznych, możliwości zatrudnienia po obu stronach granicy.

Administracja publiczna, samorząd - zwiększenie wiedzy na temat możliwości transgranicznych inwestycji, współpracy, planów, projektów i programów.

Instytucje otoczenia biznesu - wspieranie stałej sieci wzajemnej współpracy, z możliwością rozszerzenia działalności na inne pomysły. Rozwój i promocja partnerstwa, działań promocyjnych, pomoc w nawiązywaniu  kontaktów.

Partnerem Projektu po stronie słowackiej jest Żylińska Izba Regionalna Słowackiej Izby Handlowo Przemysłowej

Okres realizacji projektu: kwiecień 2013 – marzec 2014

Osoby do kontaktu:

Andrzej Gąsiorek - Koordynator Projektu, e-mail: agasiorek@cci.pl  tel. 33 812 64 18

Witosław Wasilewski - Konsultant, e-mail: wwasilewski@cci.pl  tel. 33 822 90 49

biuroizby@cci.pl (33) 810-33-76 dołącz do nas
Strona korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Więcej Akceptuję