Śniadanie z eksportem - rozmawiamy o internacjonalizacji lokalnych przedsiębiorstw

22.04.2022

W miniony czwartek - 21 kwietnia, w Centrum Konferencyjnym BIT w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie informacyjne "Śniadanie z eksportem" organizowane przez Fundusz Górnośląski S.A. we współpracy z Beskidzką Izbą Gospodarczą, dedykowane dla firm z sektora MSP prowadzących swoją działalność na obszarze województwa śląskiego.

Tematem przewodnim spotkania była internacjonalizacja śląskich przedsiębiorstw z sektora MSP. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zgłębienia wiedzy na temat internacjonalizacji oraz dostępnych narzędzi i schematów postępowania z zakresu rozpoczęcia działalności eksportowej na rynkach docelowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” realizowanego przez Województwo Śląskie oraz Fundusz Górnośląski S.A. ze środków EFRR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu.

Uczestników spotkania przywitał Wiceprezes Funduszu Górnośląskiego S.A. Jacek Miketa, który podkreślił  znaczenie internacjonalizacji działalności sektora MŚP i zakresu wsparcia, jakie Fundusz zapewnia przedsiębiorcom.  W części powitalnej, zabrała również głos Dyrektor Beskidzkiej Izby Gospodarczej Anna Bednarska, która przybliżyła zgromadzonym formy pomocy oferowanej lokalnym przedsiębiorcom, działającym na terenie województwa śląskiego w ramach reprezentowanej Izby. Swoją obecnością zaszczycił nas również Poseł na Sejm RP Przemysław Drabek, który wniósł w spotkanie wiele merytorycznych i trafnych uwag w szczególności podkreślając ogromną rolę i wkład śląskich przedsiębiorstw w rozwój naszego regionu.

Część merytoryczną rozpoczęła Daria Szafarczyk z Wydziału Współpracy Zagranicznej Funduszu Górnośląskiego S.A. wraz z prezentacją dotyczącą kluczowych projektów realizowanych dla firm z zakresu wsparcia działalności eksportowej realizowanej w ramach Funduszu. Uczestnikom spotkania zostały przybliżone kwestie związane z realizowanymi projektami, takimi jak „InterSilesia” oraz „Global Silesia”. Przedsiębiorcy uzyskali kompletną informację na temat zbliżających się wydarzeń, w tym o kolejnej edycji Akademii Internacjonalizacji oraz Zagranicznej Misji Gospodarczej do Włoch, oraz Stanów Zjednoczonych, które otwierają nowe możliwości dla śląskich przedsiębiorstw z zakresu działalności eksportowej.

Następnie głos zabrała Mariola Misiorowska, wieloletni doradca oraz szkoleniowiec z szeroko pojętej dziedziny rozwoju międzynarodowego przedsiębiorstw, która miała dotychczas okazję realizować kilkadziesiąt projektów szkoleniowych, doradczych oraz rozwojowych, zrealizowanych między innymi dla: Urzędu Miasta Montreal, Urzędu Miasta Semipałatyńsk,  Ministerstwo Imigracji w Quebeku, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, PAIH, czy Varsovia Capital. Ekspert przybliżył uczestnikom spotkania najważniejsze kwestie związane z zarządzaniem i rozwojem przedsiębiorstw o charakterze międzynarodowym oraz sposobach skutecznego wejścia i utrzymania się na rynkach zagranicznych z zachowaniem konkurencyjności względem lokalnych przedsiębiorstw. Podczas spotkania zostały również wskazane najważniejsze narzędzia i schematy komunikacji z potencjalnymi kontrahentami, ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych oraz Kanady.

Spotkanie zakończyła sesja Q&A, podczas której przedsiębiorcy mogli swobodnie porozmawiać z ekspertami i przedstawicielami Funduszu Górnośląskiego S.A.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom tego spotkania oraz naszym prelegentom za cenną pomoc przy organizacji tego przedsięwzięcia i stworzeniu przyjaznej atmosfery, która sprzyjała wymianie doświadczeń i wiedzy pomiędzy uczestnikami spotkania. Liczymy na kolejne owocne spotkania, które korzystnie wpływają na rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim.

biuroizby@cci.pl (33) 810-33-76 dołącz do nas
Strona korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Więcej Akceptuję