Międzynarodowa konferencja w ramach realizacji projektu "Future for Education" już za nami.

21.06.2023

W dniu 19 czerwca 2023 oodbyła się międzynarodowa konferencja on-line pn. „Identification of good practices and recommendations in the field of education based on the experience gained during remote teaching,which took place in connection with the SARS-CoV-2 pandemic”.

Celem spotkania było zaprezentowanie wypracowanej w ramach realizacji projektu "Future For Education" metodologii dla uczniów i wykładowców w zakresie efektywnych metod nauki zdalnej oraz porozmawianie z nauczycielami z różnych krajów na temat ich spostrzeżeń dotyczących wyzwań nauczania on-line. Spotkanie odbyło się w wersji online, na platformie MS Teams, a udział w nim wzięli nauczyciele i wykładowcy z Włoch, Czech i Polski oraz przedstawiciele Izb Gospodarczych z tych trzech krajów.

Obszar badań na podstawie, którego powstała przedmiotowa metodologia obejmował południowy region województwa śląskiego. Badanie miało formę badania kwestionariuszowego i było przeprowadzone techniką CAWI (Computer-assisted web interviews). Ankieta została przygotowana w języku polskim dla dwóch grup respondentów. Pierwszą byli uczniowie szkół średnich i studenci studiów wyższych, którzy zostali objęci nauczaniem zdalnym w czasie pandemii. Drugą grupę stanowili nauczyciele i wykładowcy akademiccy, którzy w warunkach pandemii zostali zmuszeni do zdalnego przygotowania i prowadzenia zajęć. Ankiety online były dostępne na stronie Google, a informacje o badaniu były przesyłane e-mailem, za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz platformy Ms Teams, z ograniczeniem geograficznym do badanego regionu. Dodatkowo informacja o badaniu została przesłana do grupy nauczycieli za pośrednictwem Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Proces badawczy trwał od grudnia 2022 r. do końca lutego 2023 r. W badaniu wzięło udział 495 uczniów i studentów oraz 67 nauczycieli i wykładowców akademickich.

Projekt "Future For Education realizują Beskidzka Izba Gospodarcza (Polska), Czech Chamber of Commerce Prerov (Czechy) oraz Med.O.R.O.scarl (Włochy). Głównym celem projektu jest przyczynienie się do poprawy jakości kształcenia i szkolenia; rozwijanie i wzmacnianie kompetencji cyfrowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów i nauczycieli/wykładowców; podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów i nauczycieli/wykładowców; podniesienie poziomu umiejętności w zakresie zdolności do zatrudnienia i tworzenia nowych firm.

biuroizby@cci.pl (33) 810-33-76 dołącz do nas
Strona korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Więcej Akceptuję