Historia

Beskidzkiej Izby Gospodarczej

Beskidzka Izba Gospodarcza (wcześniej: Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej) od 1990 roku, aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym regionu, w budowaniu jego wizerunku i odradzaniu się tradycji samorządu gospodarczego, sięgającego na Podbeskidziu początku XIX wieku. Związek Przemysłowców Bielska-Białej i okolic założony w 1809 roku, czy Izba Przemysłowo-Handlowa w Bielsku-Białej, datująca swoją obecność od pierwszych lat XX wieku, są wymownym dowodem rozwijanej od dziesięcioleci polityki gospodarczej miasta i regionu, dzisiaj powszechnie docenianej.

Nazwa Regionalna Izba Handlu i Przemysłu została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, w dniu 28 maja 1990 roku. Datę tę przyjmujemy jako początek działalności organizacji. W grudniu 2021 roku Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej przekształciła się w Beskidzką Izbę Gospodarczą. Obecnie siedziba Izby mieści się w centrum Bielska-Białej, przy ul. Wzgórze 1, w bezpośrednim sąsiedztwie rynku miejskiego oraz Zamku Książąt Sułkowskich.

Początki budowania lokalnego samorządu gospodarczego na terenie Podbeskidzia nie były łatwe. Rodząca się dopiero gospodarka rynkowa, początkujący przedsiębiorcy, brak kapitału. Sama Izba – pozbawiona kontynuacji tradycji Izb Gospodarczych działających w okresie międzywojennym, zasobów majątkowych, rozpoczęła swoją działalność prawie od przysłowiowego zera. Obecnie – po 25 latach mozolnego i systematycznego budowania swojego wizerunku i miejsca na gospodarczej mapie regionu, Beskidzka Izba Gospodarcza kontynuuje i rozwija funkcje rezprezentowania interesów małych i średnich przedsiębiorstw wobec organów administracji państwowej i samorządowej, starając się kompetentnie partnerować instytucjom budującym wizerunek gospodarczy Podbeskidzia. Dzisiaj Beskidzka Izba Gospodarcza, zrzeszająca ponad 100 firm członkowskich, stanowi prężnie działającą organizację samorządu gospodarczego, aktywnie uczestniczącą w rozwoju miasta i regionu.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości i stymulowanie jej rozwoju, niezmiennie od 25 lat stanowi punkt wyjścia dla wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Izbę. Na przestrzeni lat do kalendarza lokalnych wydarzeń gospodarczych na stałe już wpisały się te, których organizatorem jest bielska Izba. Najbardziej prestiżowym z nich jest coroczny konkurs Firma Roku organizowany pod hasłem „Samorządy Przedsiębiorcom”, wspólnie z Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej oraz Starostwami Powiatowymi z Bielska, Żywca i Cieszyna. Konkurs ten, stanowiący święto lokalnej przedsiębiorczości, mający na celu uhonorowanie najlepszych firm z regionu wyróżniających się wskaźnikami ekonomicznymi, prowadzoną polityką zrównoważonego rozwoju czy podejmowanymi działaniami na rzecz rozwoju lokalnych środowisk, stanowi doskonały przykład współpracy biznesu, samorządu gospodarczego i lokalnych władz.

Bielska Izba stara się również podkreślać rolę i znaczenie firm rodzinnych, budowanych i rozwijanych przez kolejne pokolenia przedsiębiorców. Firmy rodzinne odpowiadają bowiem aż za 18% całości krajowego PKB a w ich strukturach pracuje dzisiaj 24% zatrudnionych w całym sektorze przedsiębiorstw. Począwszy od 2012 roku Beskidzka Izba Gospodarcza organizuje Kongres Firm Rodzinnych – unikatowe w skali regionu wydarzenie, dedykowane przede wszystkim przedsiębiorcom, którzy na co dzień zmagają się z trudami i wyzwaniami jakie niesie za sobą prowadzenie firmy rodzinnej. W ramach tej inicjatywy organizowane są liczne sesje warsztatowe, panele dyskusyjne oraz inne formy aktywnej wymiany wiedzy i doswiadczeń między przedsiębiorcami uczestniczącymi w Kongresie. Warto dodać iż w trakcie czterech edycji Kongresu, które odbyły się do tej pory, w wydarzeniu tym uczestniczyły tak znane osobistości jak: prof. Andrzej Blikle, Sobiesław Zasada, premier prof. Jerzy Buzek czy Rafał Sonik.

Pamiętając o swoim podstawowym celu – wspieraniu środowiska gospodarczego Podbeskidzia, Beskidzka Izba Gospodarcza również na co dzień stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i reagować na szybko zmieniające się realia gospodarcze. W tym celu cyklicznie organizowane są spotkania Członków i sympatyków Izby w formie tzw. Klubów Przedsiębiorcy, w trakcie których omawiane są bieżące problemy i tematy mające realny wpływ na prowadzenie biznesu.

Ponadto począwszy od 2011 roku bielska Izba, z myślą o nowoczesnych i dynamicznych firmach oraz ludziach biznesu, wydaje periodyk pod nazwą „Magazyn Przedsiębiorcy – Podbeskidzie i Śląsk Cieszyński”, dostępny zarówno w tradycyjnej wersji papierowej jak i elektronicznej, który dystrybuowany jest na terenie miasta Bielska-Białej oraz ościennych gmin i powiatów. Wysoka jakość edycji, profesjonalne przygotowanie oraz różnorodność tematyczna artykułów publikowanych w Magazynie to gwarancja dobrego standardu a tym samym stałego zainteresowania Czytelników.

Beskidzka Izba Gospodarcza aktywnie korzysta także z innych form wspierania przedsiębiorczości, w których znaczącą rolę odgrywają programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, dedykowane przedsiębiorcom lub osobom, które dopiero stawiają pierwsze kroki w roli przedsiębiorcy. Ostatnie lata to szereg zrealizowanych przez Izbę projektów zarówno o zasięgu międzynarodowym, kładących nacisk na współpracę transgraniczną pomiędzy polskimi, czeskimi oraz słowackimi podmiotami gospodarczymi, jak również tych mających na celu wsparcie dla rozwiązań innowacyjnych, poprawy świadomości wśród przedsiębiorców dla ochrony środowiska naturalnego, zawiązania klastrów w obszarze energetyki, informatyki, promocji regionu i turystyki, aktywnego zwiększenia współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i uczelniami wyższymi czy oferujących wsparcie merytoryczne i finansowe dla osób zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą na terenie Podbeskidzia.

W szerokim wachlarzu usług oferowanych przez Izbę Gospodarczą z Bielska-Białej znajduje się również legalizacja dokumentów handlowych używanych powszechnie w obrocie międzynarodowym. Beskidzka Izba Gospodarcza działając z upoważnienia Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie dokonuje legalizacji takich dokumentów jak świadectwa pochodzenia towarów, faktury handlowe, cenniki, konosamenty, listy przewozowe i inne, stosowane wobec wyrobów eskportowanych na rynki Bliskiego Wschodu, Europy Wschodniej, Afryki, Azji czy Ameryki. Na chwilę obecną z usługi tej korzysta ponad 100 eksporterów z regionu, przez co legalizacja dokumentów handlowych stanowi jeden z podstawowych obszarów działalności Izby.

Członkostwo

Członkiem Beskidzkiej Izby Gospodarczej może zostać dowolna osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
Kilka prostych kroków wystarczy abyś mógł zostać członkiem największej społeczności gospodarczej na Podbeskidziu!

1. Poznaj prawa i obowiązki Członka Izby

Zapoznaj się z dokumentami informacyjnymi Beskidzkiej Izby Gospodarczej, które stanowią: Informator CzłonkowskiStatut IzbyTabela Opłat Członkowskich. Ich lektura pozwoli Ci lepiej poznać naszą Organizację i zasady w niej panujące, które każdy Członek Izby jest zobowiązany przestrzegać.

2. Wypełnij deklarację członkowską

Wypełnij dokument akcesyjny, który stanowi Deklaracja Członkowska BIG. Dokument należy wypełnić elektronicznie a następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć w oryginale do siedziby Beskidzkiej Izby Gospodarczej (pocztą lub osobiście). Aby przyśpieszyć procedurę przyjęcia firmy w poczet członków Beskidzkiej Izby Gospodarczej skan wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej możesz przesłać dodatkowo na adres: biuroizby@cci.pl.

3. Czekaj na decyzję

Oczekuj na decyzję zarządu Izby. Przyjęcie w poczet członków Beskidzkiej Izby Gospodarczej następuje na podstawie decyzji zarządu Izby, w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia wpływu deklaracji członkowskiej do Biura Izby. Po wydaniu pozytywnej decyzji przez zarząd Izby, firma składająca akces członkowski otrzyma pismo potwierdzające członkostwo w Beskidzkiej Izbie Gospodarczej.

4. Pochwal się, że jesteś z nami!

Wraz z pismem potwierdzającym przyjęcie firmy w poczet członków Izby otrzymasz naklejkę do umieszczenia w siedzibie firmy, baner internetowy, który możesz zamieścić na swojej stronie www oraz certyfikat członkowski. Informacja o Twoim członkostwie zostanie również zamieszczona na stronie Izby oraz w kanał informacyjnych Izby i mediach społecznościowych.

biuroizby@cci.pl (33) 810-33-76 dołącz do nas
Strona korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Więcej Akceptuję