Zasady członkostwa

w Beskidzkiej Izbie Gospodarczej (dawniej: Regionalnej Izbie Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej)

Przedsiębiorco! Zaledwie kilka kroków dzieli Cię od zostania członkiem największej społeczności gospodarczej na Podbeskidziu! Pamiętaj iż członkiem Beskidzkiej Izby Gospodarczej może zostać osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

 

Krok.1

Zapoznaj się z dokumentami informacyjnymi Beskidzkiej Izby Gospodarczej, które stanowią: Oferta Członkowska / Statut Izby / Tabela Opłat Członkowskich. Ich lektura pozwoli Ci lepiej poznać naszą Organizację i zasady w niej panujące, które każdy Członek Izby jest zobowiązany przestrzegać.

Krok.2

Wypełnij dokument akcesyjny, który stanowi Deklaracja Członkowska BIG. Dokument należy wypełnić elektronicznie a następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć w oryginale do siedziby Beskidzkiej Izby Gospodarczej (pocztą lub osobiście). Aby przyśpieszyć procedurę przyjęcia firmy w poczet członków Beskidzkiej Izby Gospodarczej skan wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej możesz przesłać dodatkowo na adres: biuroizby@cci.pl.

Krok.3

Oczekuj na decyzję zarządu Izby. Przyjęcie w poczet członków Beskidzkiej Izby Gospodarczej następuje na podstawie decyzji zarządu Izby, w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia wpływu deklaracji członkowskiej do Biura Izby. Po wydaniu pozytywnej decyzji przez zarząd Izby, firma składająca akces członkowski otrzyma pismo potwierdzające członkostwo w Beskidzkiej Izbie Gospodarczej. Pismo prześlemy pocztą na wskazany w Deklaracji Członkowskiej adres korespondencyjny, natomiast jego skan otrzymsza na wskazany w Deklaracji Członkowskiej adres poczty elektronicznej.

Krok.4

Pochwal się, że jesteś z nami! Wraz z pismem potwierdzającym przyjęcie firmy w poczet członków Izby otrzymasz naklejkę do umieszczenia w siedzibie firmy, baner internetowy, który możesz zamieścić na swojej stronie www oraz certyfikat członkowski (na najbliższym spotkaniu członków Izby w ramach Klubu Przedsiębiorcy). Jeśli możesz prześlij również do nas swój logotyp (w formacie JPG, PNG lub PDF), który umieścimy na stronie Izby, w zakładce: Członkowie Izby.

Pamiętaj również iż członkostwo w Izbie wiąże się z koniecznością opłacania składek członkowskich. Składki członkowskie płatne są kwartalnie na podstawie wystawionej przez Izbę noty statutowej w wysokości ustalonej w oparciu o obrót roczny firmy. Notę statutową otrzymasz w wersji papierowej na wskazany w Deklaracji Członkowskiej adres poczty elektronicznej lub w wersji elektronicznej (jeśli wyrazisz zgodę na elektroniczne przesyłanie not statutowych) na wskazany w Deklaracji Członkowskiej adres e-mail.

Członkostwo

Członkiem Beskidzkiej Izby Gospodarczej może zostać dowolna osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
Kilka prostych kroków wystarczy abyś mógł zostać członkiem największej społeczności gospodarczej na Podbeskidziu!

1. Poznaj prawa i obowiązki Członka Izby

Zapoznaj się z dokumentami informacyjnymi Beskidzkiej Izby Gospodarczej, które stanowią: Informator CzłonkowskiStatut IzbyTabela Opłat Członkowskich. Ich lektura pozwoli Ci lepiej poznać naszą Organizację i zasady w niej panujące, które każdy Członek Izby jest zobowiązany przestrzegać.

2. Wypełnij deklarację członkowską

Wypełnij dokument akcesyjny, który stanowi Deklaracja Członkowska BIG. Dokument należy wypełnić elektronicznie a następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć w oryginale do siedziby Beskidzkiej Izby Gospodarczej (pocztą lub osobiście). Aby przyśpieszyć procedurę przyjęcia firmy w poczet członków Beskidzkiej Izby Gospodarczej skan wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej możesz przesłać dodatkowo na adres: biuroizby@cci.pl.

3. Czekaj na decyzję

Oczekuj na decyzję zarządu Izby. Przyjęcie w poczet członków Beskidzkiej Izby Gospodarczej następuje na podstawie decyzji zarządu Izby, w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia wpływu deklaracji członkowskiej do Biura Izby. Po wydaniu pozytywnej decyzji przez zarząd Izby, firma składająca akces członkowski otrzyma pismo potwierdzające członkostwo w Beskidzkiej Izbie Gospodarczej.

4. Pochwal się, że jesteś z nami!

Wraz z pismem potwierdzającym przyjęcie firmy w poczet członków Izby otrzymasz naklejkę do umieszczenia w siedzibie firmy, baner internetowy, który możesz zamieścić na swojej stronie www oraz certyfikat członkowski. Informacja o Twoim członkostwie zostanie również zamieszczona na stronie Izby oraz w kanał informacyjnych Izby i mediach społecznościowych.

biuroizby@cci.pl (33) 810-33-76 dołącz do nas
Strona korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Więcej Akceptuję