Projekt "Future For Education" zakończony.

03.04.2024

Beskidzka Izba Gospodarcza wraz z partnerami z Włoch i Czech, w okresie 2022-2024 realizowała międzynarodowy projekt pn. FUTURE FOR EDUCATION, w ramach unijnego programu Erasmus+.

Projekt Future For Education był partnerskim projektem trzech organizacji z trzech krajów Unii Europejskiej – Czech, Włoch i Polski, a jego głównymi celami było przyczynienie się do poprawy jakości kształcenia i szkolenia; rozwijanie i wzmacnianie kompetencji cyfrowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów i nauczycieli/wykładowców; podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów i nauczycieli/wykładowców; podniesienie poziomu umiejętności w zakresie zdolności do zatrudnienia i tworzenia nowych firm.

Pierwszym z zalożeń projektu było przeprowadzenie ankietyzacji wśród studentów i uczniów celem stworzenia metodologii przykładów dobrych praktyk i rekomendacji dotyczących nauczania hybrydowego. Beskidzka Izba Gospodarcza przeprowadziła ankietyzację w ramach założeń realizacji przedmiotowego projektu, w celu opracowania rekomendacji, które wzmocnią zdolność nauczycieli/wykładowców do pracy z różnymi cyfrowymi zasobami edukacyjnymi jak również do planowania i wykorzystania technologii cyfrowych na różnych etapach procesu uczenia się. Ankietyzacji poddani zostali zarówno nauczyciele/wykładowcy jak i uczniowie/studenci w szkołach/uczelniach partnerskich projektu, zarówno w Polsce, Czechach, jak i Włoszech. Beskidzka Izba Gospodarcza we współpracy z Uniwersytetem Bielsko-Bialskim oraz Zespołem Szkół Samochodowych i Ogólnokształcacych w Bielsku-Białej przeprowadziła badania ankietowe wśród społeczności akademickiej i uczniowskiej w celu opracowania rekomendacji do pracy z różnymi cyfrowymi zasobami edukacyjnymi jak również do planowania i wykorzystania technologii cyfrowych na różnych etapach procesu uczenia się. Badanie miało formę badania kwestionariuszowego i było przeprowadzone techniką CAWI (Computer-assisted web interviews). Ankieta została przygotowana w języku polskim dla dwóch grup respondentów. Pierwszą byli uczniowie szkół średnich i studenci studiów wyższych, którzy zostali objęci nauczaniem zdalnym w czasie pandemii. Drugą grupę stanowili nauczyciele i wykładowcy akademiccy, którzy w warunkach pandemii zostali zmuszeni do zdalnego przygotowania i prowadzenia zajęć. Proces badawczy trwał od grudnia 2022 r. do końca lutego 2023 r. W badaniu wzięło udział 495 uczniów i studentów oraz 67 nauczycieli i wykładowców akademickich. Po badaniu ankietowym została stworzona metodologia przykładów dobrych praktyk i rekomendacji. Głównym celem tego opracowania była identyfikacja dobrych praktyk i rekomendacji w obszarze edukacji, w oparciu o doświadczenia zdobyte podczas zdalnego nauczania, które miało miejsce w związku z pandemią SARS-CoV-2. W przypadku Beskidzkiej Izby Gospodarczej obszar badań objął południowy region województwa śląskiego. W załączeniu cała metodologia.

Partnerzy na podstawie opracowanej metodologii stworzyli po dwa tutoriale video dotyczącę rekomendowanych aplikacji do wykorzystania przez nauczycieli w procesie dydaktycznym. BIG opracowała materiał wideo dotyczacy korzystania z aplikacji KAHOOT (https://www.youtube.com/watch?v=99CqaiHOPZQ&ab_channel=BeskidzkaIzbaGospodarcza) oraz PADLET. (https://youtu.be/LCBUn7gu4I4).

Kolejnym działaniem w projekcie było przygotowanie indywidualnych materiałów do nauki dla trzech wybranych obszarów: edukacja cyfrowa, marketing cyfrowy w biznesie oraz komunikacja elektroniczna w środowisku korporacyjnym. Te materiały dydaktyczne zostały wykorzystane do szkolenia nauczycieli i uczniów podczas sześciu pilotażowych szkoleń, które odbyły się na Uniwersytecie Bielsko-Bialskim oraz w Zespole Szkol Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej. Materiały w załączeniu.

W ramach realizacji projektu zostały przeprowadzone konferencje on-line i stacjonarne, w ramach których zostały przekazane informacje o stworzonej metodologii oraz materaialach dydaktycznych do wykorzystania przez srodowisko edukacyjne w naszym regionie.

Uzyskane rezultaty na koniec realizacji projektu to:

  • przez rozpowszechnienie stworzonej metodologii tworzenie nowych materiałów dydaktycznych w zakresie edukacji cyfrowej, które umożliwią podniesienie kompetencji cyfrowych obecnym uczniom, a tym samym ułatwi wejście na rynek pracy
  • zwiększona zdolność i profesjonalizm do pracy na poziomie międzynarodowym: wzmocniona współpraca z partnerami z innych krajów
  • rozwój pedagogiki cyfrowej i wiedzy fachowej w zakresie wykorzystania narzędzi cyfrowych dla nauczycieli
  • dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy
  • dostosowanie oferty szkoleniowej do zmieniających się potrzeb w zakresie umiejętności, transformacji cyfrowej i cykli gospodarczych: wdrażanie nowych i bardziej odpowiednich podejść do nauczania i uczenia się.


Zachęcamy do korzystania  z wypracowanych materialów!

biuroizby@cci.pl (33) 810-33-76 dołącz do nas
Strona korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Więcej Akceptuję