Tarcza Antykryzysowa 3.0 - więcej przedsiębiorców skorzysta z wsparcia ZUS.

22.05.2020

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, w nawiązaniu do informacji otrzymanej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prezentuje aktualne informacje w zakresie ustawowego wsparcia ZUS dla przedsiębiorców w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej 3.0.

Znowelizowane przepisy w ramach tarczy antykryzysowej, dotyczą:

  • zwolnienia ze składek ZUS w zależności od dochodu,
  • możliwości skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek przez korzystających z ulgi na start,
  • świadczenia postojowego dla osób, które rozpoczęły działalność gospodarczą przed 1 kwietnia br.


https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/nowe-rozwiazania-przewidziane-w-ustawie-z-14-maja-2020-r_-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-zakresie-dzialan-oslonowych-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-wirusa-sars-cov-2tzw_-tarcza-antykryzysowa-3_0-/3406911

Zwolnienie z opłacania składek za kwiecień i maj 2020 r.
Nowe przepisy przewidują, że ze zwolnienia z opłacania składek mogą skorzystać firmy, których przychód przekroczył 15 681 zł, ale dochód nie był wyższy niż 7000 zł. Warunkiem uzyskania zwolnienia, poza progiem dochodowym jest prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r. Osoby te uzyskają zwolnienie w wysokości składek obliczonych od najniższej podstawy ich wymiaru. Zwolnienie przysługuje również przedsiębiorcom, którzy korzystają z ulgi na start. Osoby korzystające z ulgi na start  oraz przedsiębiorcy, których przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek przekraczał kwotę 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r., a dochód nie przekraczał 7000 zł mogą skorzystać ze zwolnienia tylko za kwiecień i maj br.
Ze zwolnienia w wysokości 100% albo 50%  należnych za marzec, kwiecień i maj br. mogą również skorzystać płatnicy, którzy zgłosili do ubezpieczeń wyłącznie pracowników młodocianych.
Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r.

Świadczenie postojowe
Ze świadczenia postojowego mogą teraz skorzystać również przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność przed 1 kwietnia 2020 r. Wcześniej obowiązywał warunek rozpoczęcia działalności przed 1 lutego br. Bez zmian pozostają warunki  dla zatrudnionych na umowy cywilnoprawne.
Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą
Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Składajmy wnioski drogą elektroniczną
Zachęcamy do składania wniosków o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej elektronicznie, co znacząco zmniejsza ryzyko popełnienia błędu i tym samym przyspiesza realizację sprawy.
Dodatkowe wyjaśnienia dostępne są na stronie internetowej ZUS:
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy

Wniosek do ZUS można przekazać:


Kontakt z ZUS:

biuroizby@cci.pl (33) 810-33-76 dołącz do nas
Strona korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Więcej Akceptuję