Członkowie Izby

razem tworzymy największą społeczność gospodarczą na Podbeskidziu!
 Przedsiębiorstwo Komunalne THERMA Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunalne THERMA Sp. z o.o.

Adres: ul. Grażyńskiego 108, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon: (33) 812 82 12
WWW: www.therma.bielsko.pl
REGON: 071011296
NIP: 547-017-19-02
Rok załozenia: 1992
Branża: Energetyka cieplna
Opis podstawowej działalności przedsiębiorstwa: 

W 1998 r. Spółka zgodnie z decyzją Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21.09.1998r. otrzymała koncesję prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie:
- wytwarzania ciepła nr WCC/75/161/U/3/98/AK, zmieniona Decyzjami WCC/75A/161/W/3/99/MJ, WCC/75B/161/W/3/2000/MJ, WCC/75C/161/W/3/2001/MJ, WCC/75D/161/W/OKA/2002/JL/AS, WCC/75E/161/W/OKA/2005/2006/AM, WCC/75F/161/W/OKA/2006/PS, WCC/75-ZTO/161/W/OKA/2007/RZ.
Koncesja jest ważna do dnia 30.09.2023 roku
- przysyłania i dystrybucji ciepła nr PCC/82/161/U/3/98/AK, zmieniona Decyzjami PCC/82/S/161/U/3/2000,PCC/82A/161/W/3/2001/MJ, PCC/82B/161/W/OKA/2002/RK, PCC/82C/161/W/OKA/2002/AS, PCC/82D/161/W/OKA/2004/RK,PCC/82E/161/W/OKA/2005/2006/AM, PCC/82-ZTO/161/W/OKA/2007/RZ
Koncesja jest ważna do dnia 30.09.2023 roku
-obrotu ciepłem nr OCC/32/161/U/3/98/AK, zmieniona Decyzjami OCC/32/S/161/U/3/2000, OCC/32A/S/161/W/OKA/2002/AS, OCC/32-ZTO /161/W/OKA/2007/RZ
Koncesja jest ważna do dnia 30.09.2023 roku

Członkostwo

Członkiem Beskidzkiej Izby Gospodarczej może zostać dowolna osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
Kilka prostych kroków wystarczy abyś mógł zostać członkiem największej społeczności gospodarczej na Podbeskidziu!

1. Poznaj prawa i obowiązki Członka Izby

Zapoznaj się z dokumentami informacyjnymi Beskidzkiej Izby Gospodarczej, które stanowią: Informator CzłonkowskiStatut IzbyTabela Opłat Członkowskich. Ich lektura pozwoli Ci lepiej poznać naszą Organizację i zasady w niej panujące, które każdy Członek Izby jest zobowiązany przestrzegać.

2. Wypełnij deklarację członkowską

Wypełnij dokument akcesyjny, który stanowi Deklaracja Członkowska BIG. Dokument należy wypełnić elektronicznie a następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć w oryginale do siedziby Beskidzkiej Izby Gospodarczej (pocztą lub osobiście). Aby przyśpieszyć procedurę przyjęcia firmy w poczet członków Beskidzkiej Izby Gospodarczej skan wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej możesz przesłać dodatkowo na adres: biuroizby@cci.pl.

3. Czekaj na decyzję

Oczekuj na decyzję zarządu Izby. Przyjęcie w poczet członków Beskidzkiej Izby Gospodarczej następuje na podstawie decyzji zarządu Izby, w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia wpływu deklaracji członkowskiej do Biura Izby. Po wydaniu pozytywnej decyzji przez zarząd Izby, firma składająca akces członkowski otrzyma pismo potwierdzające członkostwo w Beskidzkiej Izbie Gospodarczej.

4. Pochwal się, że jesteś z nami!

Wraz z pismem potwierdzającym przyjęcie firmy w poczet członków Izby otrzymasz naklejkę do umieszczenia w siedzibie firmy, baner internetowy, który możesz zamieścić na swojej stronie www oraz certyfikat członkowski. Informacja o Twoim członkostwie zostanie również zamieszczona na stronie Izby oraz w kanał informacyjnych Izby i mediach społecznościowych.

biuroizby@cci.pl (33) 810-33-76 dołącz do nas
Strona korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
Więcej Akceptuję